Webinar: Hvordan sikrer danske hospitaler bedst en høj performance og beskytter patienter samt personale?

Webinar om driftsoptimering på danske hospitaler

Driftschefer på danske hospitaler står overfor en række nye udfordringer. Antallet af opgaver vokser i takt med et øget fokus på indeklima, energioptimering, sikkerhed for patienter og personale samt den kritiske infrastrukturs ydeevne.

Men når flere opgaver skal løses inden for det samme budget og med de samme ressourcer som før, står et centralt spørgsmål tilbage: Hvordan kan danske hospitaler sikre en høj performance, reducere energiforbruget og beskytte patienter og personale bedst muligt?

I dette webinar bliver du blandt andet klogere på

  • De nyeste tendenser
  • Hvordan SmartX IP controllere kan bruges i nye systemarkitekturer og til at øge cybersikkerheden
  • eCommission – en effektiv app til digital konfiguration, test og idriftsættelse
  • Hvorfor du skal forholde dig til spændingskvalitet for at undgå du kritiske fejl
  • Hvordan visualisering af operationel performance med digitale services kan gøre data til handlingsorienteret indsigt og reducere både anlægs- og driftsomkostninger

Læs resten af vores blog her