Unge boligejere lever ikke op til egne klimaidealer

Klimaagendaen bliver i høj grad drevet af unge, som siger fra over for de ældres adfærd. Ikke desto mindre præsterer unge boligejere dårligst af alle i en ny klimaundersøgelse.

Ifølge eksperter er verden to grader fra en klimakatastrofe, og fortsætter den globale opvarmning med samme hastighed som hidtil, vil vi opleve en varig miljømæssig ødelæggelse inden for de kommende 40 år. Derfor er der al mulig grund til, at både virksomheder og private gør en indsats i forhold til at begrænse udledningen af CO2.

Den grønne agenda bliver i vidt omfang drevet af ungdommen, der gør en stor indsats for at få alverdens politikere til at tage klimakrisen alvorligt. Men de gode intentioner er svære at få øje på, når det gælder de unges egen klimaadfærd. Således viser resultaterne af en ny spørgeskemaundersøgelse fra analysebureauet YouGov, at 51 procent af danske boligejere i aldersgruppen 18-34 år har forsøgt sig med initiativer til energioptimering i hjemmet. Et tal der ligger meget langt fra de 82 procent, som gør sig gældende for aldersgruppen 55+.

Endnu mere bekymrende er det, at resultatet faktisk er lavere end i 2019, hvor 53 procent af aldersgruppen 18-34 år svarede bekræftende på spørgsmålet. For de øvrige aldersgrupper er tallene i vækst sammenlignet med besvarelserne i 2019.

”Det er bemærkelsesværdigt, at de yngre generationer på flere parametre klarer sig dårligst i undersøgelsen. Mit indtryk er, at mange ser i retning af politikerne, når det handler om at påvirke klimaet positivt, men faktisk er der masser af muligheder for både virksomheder og private til at gøre en forskel. Politiske aftaler er vigtige, men vi kan alle sammen medvirke til at nedbringe udledningen af CO2 – også de unge,” siger Thomas Andersen, Vice President i Schneider Electric Danmark.

”Noget af forklaringen på skævheden kan selvfølgelig ligge gemt i, at de ældre generationer har flere år på bagen som boligejere og dermed mere erfaring med energioptimering. Men branchen er også nødt til at kigge indad, for det kan i lige så høj grad handle om, at vi ikke er gode nok til at formidle vores budskaber på en måde, så de unge tager dem til sig. Under alle omstændigheder er det ekstremt vigtigt, at alle uanset alder gør en indsats i klimakampen,” siger Thomas Andersen.

Klimaundersøgelsen viser også, at 47 procent af de 18-34-årige boligejere ofte foretager mindre energioptimeringsinitiativer i hjemmet såsom af slukke for lyset eller at skrue ned for varmen, når diverse rum ikke er i brug. Til sammenligning svarer 69 procent af de 35-54-årige, at de ofte foretager initiativer som disse, mens tallet ligger på 78 procent for aldersgruppen 55+.

Thomas Andersen peger på, at varmeforbruget bliver sænket med 7 procent, hver gang temperaturen i et rum bliver sænket med blot én grad, hvorfor mindre initiativer kan have betydelig effekt i forhold til at reducere vores klimaaftryk. Imidlertid understreger han også, at de største forskelle sker, når der gøres brug af moderne teknologi, som gør private hjem til klimamæssige ”smart homes”. Det sker blandt andet ved hjælp af intelligent styring af lys, varme og ventilation med forskellige indstillinger, afhængigt af om boligejeren er hjemme, sover eller er bortrejst.

Ifølge Det Internationale Miljøagentur står bygninger for omkring 40 procent af det samlede energiforbrug i EU. En tydelig understregning af netop bygningsområdets potentiale i forhold til at reducere udledningen af CO2.

Så mange danske boligejere svarer bekræftende på spørgsmålet ”Har du frem til i dag foretaget nogen form for initiativer til at energirenovere dit nuværende eller dine tidligere private hjem?”
18-34 år        51 procent
35-54 år        71 procent
55+                82 procent

Så mange danske boligejere svarer bekræftende på spørgsmålet ”Vidste du, at det er muligt at automatisere diverse funktioner i hjemmet (fx automatisk tænd/sluk af lys og varme), hvilket kan være med til at sænke energiforbruget?”
18-34 år        60 procent
35-54 år        82 procent
55+                89 procent

Om undersøgelsen
Undersøgelsen er udarbejdet af YouGov på vegne af Schneider Electric Danmark. Den omfatter et repræsentativt udsnit af den danske befolkning med enten en andels- eller ejerbolig og i alderen 18+. Spørgeskemaundersøgelsen omfatter i alt 1.208 respondenter, som er tilfældigt udvalgt på tværs af blandt andet køn, alder og geografi, således at undersøgelsen afspejler befolkningssammensætningen på disse parametre.