Totaløkonomisk fokus i bygninger reducerer vores CO2-aftryk

Fokus på totaløkonomi reducerer CO2

Det er med god grund, at Building Management Systems (BMS) skal indtænkes og have en mere central rolle i planlægning og projektering, når der skal etableres nye bygninger. BMS styrer og overvåger tekniske installationer i bygninger bl.a. ventilationsanlæg og bidrager til at optimere energiforbruget i bygninger og dermed reducerer CO2-forbruget. BMS er vitalt for at kunne skabe en effektiv drift i bygningens samlede levetid.

I klimadebatten har der bl.a. været fokus på hvad den individuelle borger kan gøre; spise mindre kød, flyve mindre, tage offentlig transport mm. – men ikke nok fokus på bygninger. Istedet kan man fokusere på totaløkonomien ved etablering af nye bygninger og prioritere flere ressourcer til bygherre-rådgivere.

Fokuser på totaløkonomien ved etablering af nye bygninger:

I dag siger man, at etableringsomkostningerne udgør ca. 20 % af en bygnings samlede økonomi over en bygnings levetid på 50 år. De resterende 80 % går til drift af bygningen, dvs. vedligeholdelse, reparation, udskiftning og energiforbrug.Derfor har det en kæmpe betydning at have de rette muligheder for at drifte bygningen optimalt – og det kan især gøres igennem det rigtige BMS system.

Lad os antage at totalentreprenøren står overfor at skulle købe et simpelt eller intelligent BMS-system. Den simple løsning koster 100 kr., hvorimod den intelligente løsning med de mest driftseffektive værktøjer koster 120 kr. Totalentreprenøren vil her ofte vælge den billige løsning, da denne ikke skal drifte bygningen efterfølgende. Valget for bygherren bør derimod være anderledes, da vedkommende skal kigge på bygningens samlede levetid.

Den simple BMS-løsning koster 2 kr. årligt i driftsomkostninger, oveni etableringsomkostningerne er dette 200 kr. over 50 år. Den intelligente BMS-løsning koster 1 kr. årligt i driftsomkostninger, oveni etableringsomkostningerne er dette 170 kr. med bygningens levetid på 50 år.

På lang sigt giver det altså økonomisk mening at vælge den intelligente BMS-løsning for bygherren og investere i billig drift i fremadrettet.

Prioriter flere ressourcer til bygherre-rådgivere:

Det afgørende for bygherren er, at det ønskede projekteres og udføres for rimelige tidsmæssige og økonomiske rammer. Her skal bygherrerådgiveren hjælpe bygherren med et udbudsmateriale, som står skarpt og detaljeret. Driftsomkostninger og CO2 aftrykket kan kun reduceres i bygningens levetid og ved at dedikere langt flere ressourcer til de bygherrerådgivere, som står for de store byggeprojekter. Rådgiveren skal hjælpe bygherren med at vælge det helt rigtige BMS og forhindre de løsninger uden tilstrækkelig fokus på energieffektivitet.

Ved at fokusere på ovenstående kan den hensigtsmæssige rådgivning hjælpe med at vælge den rette BMS løsning, som både ses på bundlinjen og CO2 aftrykket.