Tid til en ny tilgang til energistyring i intelligente bygninger

Klumme: Intelligent bygningsautomatik kan ikke længere stå alene. Tiden er inde til at implementere aktiv energistyring på et integreret beslutningsgrundlag – og det kræver en ny, ledelsesmæssig tilgang.

af Gustav Gustavsson Klippel 

Der sker markante omvæltninger i energilandskabet i disse år. Krav om:

  • CO2-reduktioner og grøn omstilling
  • decentralisering
  • øget digitalisering

er tre af mest markante trends, som stiller nye krav til bygningers ejere og brugere. Hertil kommer den seneste tids betydelige stigning i energipriserne, som er med til flytte energieffektiviseringer endnu længere op på mange virksomheders dagsorden.

Under den globale COVID-19 krise så vi, at fokus først og fremmest var på driften – både af bygninger og virksomheder generelt. Men nu hvor mange heldigvis er godt på vej ud af krisen, ser vi også en fornyet vilje til at tænke bæredygtigt.

Og der er et stort, uforløst potentiale for de virksomheder, som forstår at identificere det og er parate til at justere deres tilgang til, hvordan de arbejder med energistyring og bæredygtighed i deres bygninger.

Selv de bedste og mest moderne systemer til intelligent bygningsautomatik er i sig selv ikke nok til at forløse potentialet for kontante energibesparelser, CO2-reduktioner og bæredygtig drift. Det kræver også et skarpere, ledelsesmæssigt fokus at nå de grønne mål.

Mere konkret er der brug for at nedbryde gamle siloer og bane vejen for et integreret beslutningsgrundlag på tværs af organisatoriske enheder. Der er også brug for at gøre energistyringen aktiv gennem øget brug af data.

Udfordringen for mange virksomheder er ofte, at hver enkelt afdeling har sine egne KPI’er, som ikke nødvendigvis er afstemt med andre i et helhedsorienteret billede.

Spiller problemerne videre
Et tænkt, men ikke usandsynligt, eksempel kunne være, at indkøbsafdelingen for at nå sine egne budgetmål køber de billigst mulige belysningsarmaturer. Men de billige armaturer er måske købt lidt for billigt, for hverken holdbarheden eller energieffektiviteten er god.

Det går ud over driftsafdelingen, som får ekstra arbejde og dermed ekstra udgifter til at servicere udstyret. Det går også ud over energiforbruget, så et andet sted på ledelsesgangen sidder den bæredygtigheds- og/eller CSR-ansvarlige og ærgrer sig over, at virksomheden har svært ved at komme i mål med de ønskede reduktioner af energiforbruget.

Kort sagt: Den enkelte afdeling sender problemerne videre til en anden for at nå sine egne mål. Jo, det er et tænkt eksempel – men det illustrerer tydeligt, hvordan det kan gå, hvis de enkelte afdelinger ikke arbejder sammen mod et fælles mål om at reducere energiforbruget og operere bæredygtigt og klimaansvarligt.
Fokus på pris kan koste dyrt
Vi ser tilsvarende udfordringer inden for nybyggeri og omfattende renoveringer, hvor et meget skarpt, ensidigt fokus på pris i hver enkelt underentreprise kan have utilsigtede, negative konsekvenser.

Jeg har set flere eksempler på projekter, hvor den laveste pris er afgørende for, hvem der vinder projektet. Men når garantiperioden udløber, vælger serviceorganisationen alligevel at udskifte det tekniske system.

Det betyder spild af indkøbte komponenter – og måske også, at tekniske installationer og systemer ikke hænger ordentligt sammen, så data ikke kan flyde frit og gøres brugbare. I sidste ende går det ud over både bygningens bæredygtighed og totaløkonomi, og det er ærgerligt.

Dels fordi bæredygtighed jo ikke kun handler om de konkrete, grønne gevinster her og nu, men også om ansvarlig drift i mange år frem i tiden.  Dels fordi ROI for en bygning tilsvarend er ikke kun bør blive beregnet, når bygningen bliver overdraget til en lejer/bruger, men derimod ud fra hvad det koster at eje, drive og bruge den mange år frem i tiden.

Med udviklingen i prisen på energi er det nu endnu vigtigere end nogensinde at investere klogt og langsigtet for at opnå det bedst mulige afkast af investeringerne i de tekniske løsninger til energistyring.

Teknologi flytter grænser
Det er på tide at integrere og forankre alle beslutningsprocesser, som har med energi og bæredygtighed at gøre, bredt. Det er på tide at gøre energistyringen aktiv ved at udnytte mulighederne for at opsamle, analysere og dele data.

Teknologien er der. Åbne systemer og nye, digitale services flytter grænserne forhvor nemt det er at gøre data alt fra indkøb af energi til drift og forbrug konkrete, forståelige og brugbare, så virksomheder kan handle ud fra dem.

Vær med i fællesskabet
Vil du vide mere om intelligent bygningsautomatik og holde dig orienteret om udviklingen?

Meld dig ind i LinkedIn-gruppen Building Automation Denmark – et professionelt forum for fagfolk, der arbejder med tekniske installationer og bygningsautomatik.