Skab værdi med bygningsautomatik ved delvis bemanding af arbejdspladsen under og efter pandemien

Denne artikel handler om hvordan du kan optimere dit energiforbrug igennem intelligent bygningsautomatik med – Læsetid ca. 5 min.

Pandemien har lært os, at vi aldrig ved hvornår, verden står overfor den næste store krise. Gennem hurtig og effektiv tilpasning har alverdens virksomheder lært at opretholde operationel aktivitet på en sikker måde for medarbejderne. På et splitsekund blev hjemmearbejde ligeså almindeligt som myldretid, og online møder blev en naturlig del af hverdagen. Selvom vi står i en pandemi, og genåbningen af arbejdspladserne kun er gradvis, stilles forsat store krav til bygningsautomatikken.

Indlægget zoomer ind på hvordan, sensorinput i din tekniske installation kan spare ressourcer og mindske driftsudgifter under en delvis genåbning af arbejdspladsen.

 

Hvordan ser dine driftsudgifter ud efter nedlukningen, genåbning, delvis nedlukning, total nedlukning og gradvis genåbning?

Din bygningsautomatik sikrer dig adgang til styring af både varme, ventilation, air condition og køl (HVAC), lys, solafskærmning samt en række andre funktioner. Men blot at installere bygningsstyring er ikke nok, hvis du vil være sikker på, at ressourceforbruget og driftsøkonomien afspejler brugen af bygningen.

For at bevare operationel stabilitet i krisetider er det vigtigt, at bygningsstyringen hurtigt kan tilpasses de skiftende omstændigheder, så driftsøkonomien ikke løber løbsk. Det stiller krav til din bygningsautomatik eksempelvis om nødvendige sensorinput og programmers reaktion på disse.

De fleste bygninger går på natfunktion uden for arbejdstiden  og tænder op i den normale arbejdstid for at optimere på energiforbruget. Men når arbejdspladsen kun er delvist bemandet, kan det resultere i et overforbrug af energi, som kan mærkes i økonomien og CO2-udledningen. Hos Schneider Electric Danmark opererer vi under pandemien med en bemanding af kontorer på 25% af normalen.

Vi sikrer os, at denne bemandingsprocent afspejler sig i vores ressourceforbrug ved at styre bygningen på zoneniveau. Med en PIR-føler i zonen kan du spare på energien, da HVAC og lys aktiveres ved bevægelse. På den måde sikrer du, at zonen kun bruger energi, når den anvendes. Dette simple greb skaber stor værdi, som hurtigt afspejler sig i budgettet – især under en delvis genåbning.

 

Mere end PIR

Selvom der er energibesparelser at hente ved at installere en PIR-føler i alle zoner, vil vi gerne optimere yderligere på forbruget. Derfor udvikler vi sensorer, som kan fortælle præcis hvor mange personer, der opholder sig i den enkelte zone. Afstandskrav og retningslinjer har medført restriktioner i både mødelokaler, kantine og storrumskontorer. Hos Schneider Electric betyder det, at mødelokaler, som før pandemien var egnet til seks personer, nu kun rummes af to personer. Med en større indsigt end bevægelse findes her et besparelsespotentiale i styring ud fra temperatur, CO2 niveau eller ”people counting”.

Hvis du vil opnå større præcision i energiforbruget, skal vi i fremtiden udnytte de muligheder, der ligger i udviklingen af sensorer og intelligent bygningsautomatik. Vi kommer nok til at bevæge os mod mere avanceret registrering af tilstedeværelse med eksempelvis “peolple counting-teknologi”, der kan fortælle præcis hvor mange mennesker, som opholder sig i zonen.

For at sikre både optimal driftsøkonomi og lavere energiforbrug, som afspejler brugen af bygningen, pandemi eller ej, er det vigtigt, at du udnytter fordelene ved en aktiv og intelligent bygningsautomatik. Når de nødvendige sensorinput er tilgængelige og anvendes i styringen, kører bygningen smidigt og fleksibelt – uanset om tiden danner grundlag for nedlukning eller gradvis genåbning..

Hold dig opdateret, via Schneider Electrics LinkedIn gruppe Building Automation DenmarkLinkedIn gruppen er et forum for interesserede i bygningsautomatik og energioptimering. Her kommer vi med indhold, som ikke kun er Schneider orienteret, men også indspark fra andre måske skæve og nye vinkler inden for bygninger, indeklima, digitale services, energistyring osv.

Her finder du også information, om de webinarer vi afholder i løbet af året.

Bliv klogere på smarte bygninger og se videoen: Hvordan hjælper IoT med at gøre bygninger mere intelligente?