KE Fibertec

Retningsbestemt luftfordeling og god luftkvalitet i opholdszonen

Tekstilkanaler er en god løsning inden for mange forskellige anvendelsesområder, f.eks. dette trykkeri i Sverige. Dyser i tekstilkanalerne skaber retningsbestemt luftfordeling og god luftkvalitet i opholdszonen. Læs mere om tekstilbaseret ventilation.