Ny top-certificering til Saint-Gobain i Danmark

Med titlen Top Employer 2024 hædres koncernen, der herhjemme bl.a. tæller Brødrene Dahl og Øland, for 9. gang i træk for sit vedholdende arbejde med at udvikle sine arbejdspladser i Danmark.

Endnu en gang er blåstemplingen Top Employer tilfaldet Saint-Gobains danske virksomheder. Bag den hæderfulde certificering står Top Employers Institute, der har udført målinger på en lang række forhold.

-Vi har især scoret højt på Business Strategy, People Strategy og Leadership – altså nogle af de punkter, som er afgørende for, at vi kan fastholde og rekruttere medarbejdere, fortæller konstitueret HR-direktør, Malene Hulkvist.

Hun hæfter sig ved, at der samtidig er fuld overensstemmelse mellem de forhold, der er med til at udløse certificeringen, og de svar, som medarbejderne gav i den seneste trivselsmåling.

-Det handler bl.a. om karriere- og uddannelsesmuligheder, som vi vægter højt.

Malene Hulkvist understreger, at den uafbrudte certificering siden 2016 langt fra er blevet noget, man i Saint-Gobain blot tager for givet.

-Tværtimod holder det os skarpe i forhold til høje etiske standarder, og der ligger faktisk et større arbejde bag. Vores certificering bygger på over 300 spørgsmål om vores processer, som vi indrapporterer fra maj til september.

Hun tilføjer, at certificeringen også er vigtig udadtil, fordi den er med til at styrke Saint-Gobains omdømme i Danmark som en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejdertrivslen er i højsædet.

Certificeringen som Top Employer 2024 vil officielt have virkning fra 18. januar og omfatte flere tusinde virksomheder på verdensplan.