Nedbring energiforbruget med 45% – Se her hvordan

I 2015 flyttede Schneider Electric Danmark ind i et nyt hovedkontor i Ballerup. Siden da har vi nedbragt bygningens energiforbrug med 45 procent via en systematisk tilgang til bygningsstyring, cirkulær økonomi og digitalisering.

Motivationen handler i høj grad om økonomi

Schneider Electric er global ekspert i energioptimering. Over hele verden arbejder vi med blandt andet bygninger, industri og automatisering, som hjælper med at spare på energien og reducere udledningen af CO2. Man kan med rette sige, at vores forudsætninger for at nå i mål med energibesparelsesprojektet i Ballerup naturligvis var gode. Men faktisk vil mere eller mindre alle kunne opnå lignende resultater. Det handler kun om at sætte sig et mål og gå benhårdt efter det.

Schneider Electric blev i begyndelsen af 2021 kåret til verdens mest bæredygtige virksomhed på det såkaldte Global 100-indeks, der fungerer som en international rettesnor for bæredygtighed. I alt 8.080 virksomheder var nomineret, og Schneider Electric endte altså helt i top. På trods af vores dukserolle på området, vil jeg imidlertid gerne gøre helt klart, at vi ikke udelukkende har gennemført diverse energibesparelsesprojekter med CO2-reduktion for øje. Bæredygtighedsperspektivet spiller naturligvis en stor rolle, ligesom det er af afgørende betydning at vise, at vi tager vores egen medicin. Men det handler også om økonomi. Der er simpelthen god forretning i at nedbringe udledningen af CO2.

Facility managers hverdag forvandlet via digitalisering

Lad os tage et konkret eksempel med udgangspunkt i en facility manager. Der er tale om en person, som kort fortalt har ansvaret for alle de opgaver, som ikke direkte er at betragte som en virksomheds kerneaktiviteter. Der er i høj grad tale om praktiske opgaver med det formål at vedligeholde virksomhedens fysiske rammer. Det kan handle om eksempelvis drift af bygninger, rengøring og kantinedrift. Ofte er der tale om opgaver, som bliver outsourcet, så virksomheden kan fokusere på det, den gør bedst, og lade andre om resten.

En facility manager varetager typisk driften af mange forskellige bygninger. Det betyder, at facility manageren er nødt til at flytte sig ganske meget rundt for at inspicere og fejlrette, når der opstår fejl og nedbrud på maskiner. Medmindre man gør brug af ny teknologi, der indsamler og monitorerer data om maskinernes drift, og som automatisk giver anbefalinger til optimering. Det kan være så konkret, at softwaren giver besked om, at en komponent er tæt på at være slidt, og at det er tid til at reparere eller udskifte den. På den måde er man hele tiden på forkant, og virksomheder undgår dyre nedbrud, som både kan gå hårdt ud over produktionsvirksomheder og bygningsdriften.

Det kan også være, at bygningernes energiforbrug på en række områder er automatiseret, således at udledningen af CO2 til alle tider bliver holdt så lavt som muligt. For eksempel ved brugen af sensorer der slukker for lyset eller skruer ned for varmen, når ingen medarbejdere er til stede i diverse lokaler. Eller ved at bygningen spiller sammen med energinettet, så energitunge opgaver kun sættes i gang, når der er grøn energi til rådighed. Løsningerne kan sagtens være langt mere komplicerede end det, men ofte er det faktisk de simple løsninger, der giver det største afkast.

 

Case: Millionbesparelser i dansk kommune

Når løsningerne til facility management er digitale og forbundne kan de tilgås overalt. Dermed er det reelt uden betydning, at facility manageren har ansvaret for mange forskellige bygninger – måske endda i flere forskellige byer. For med en digital løsning kan facility manageren indsamle og overvåge data i realtid og se, hvornår der er brug for vedligeholdelse. En sådan udnyttelse af digitaliseringens muligheder kan både resultere i mindre energiforbrug, mindre spild og mindre transport. Alt sammen positivt for CO2-regnskabet såvel som virksomhedens økonomi.

Schneider Electric leverer i øjeblikket en sådan løsning til en dansk kommune, som i skrivende stund har noteret millionbesparelser på facility management-området. Vel at mærke udelukkende ved at gøre brug af løsninger, der automatiserer og optimerer bygningers energiforbrug. Foruden besparelser i energiforbruget har kommunen opnået et markant bedre indeklima, hvilket blandt andet har resulteret i lavere sygefravær blandt medarbejderne. Der er med andre ord tale om en række meget håndgribelige fordele foruden de klimamæssige.

Løsningerne til at redde planeten eksisterer allerede

Udover bundlinjen er der mange gode grunde til at en virksomhed skal være med på digitaliseringsbølgen. Ifølge det Internationale Energiagentur kommer op mod 40 procent af det samlede energiforbrug fra bygninger. Ved at arbejde målrettet med energioptimering i vores bygninger, kan virksomheder effektivt være med til at få verden i mål med den nødvendige nedbringelse af CO2. Det handler bare om at prioritere det og gøre brug af de allerede eksisterende, effektive løsninger, som kan redde planeten.

Denne artikel er bragt hos Energiforum Danmark, læs den her: Verdens mest bæredygtige virksomhed: Alle kan gøre det samme som os