Høj varmegenvinding og fugtstyring med en rotorveksler

En af de nye features i ventilationsanlægget ECO 360 R fra Genvex er rotorveksleren, som adskiller sig fra den traditionelle modstrømsveksler ved at kunne genvinde fugt uden at ændre på luftmængderne.

I mange år var den såkaldte krydsveksler – med en varmegenvindingsgrad på 60 – 65 % – den mest anvendte veksler til boliger på det danske marked. Krydsveksleren er siden blevet afløst af modstrømsveksleren, som har en markant højere varmegenvindingsgrad på 80 – 95 %. Dog er bagdelen ved en modstrømsveksler, at luftstrømmene fra indblæsningsluften og udsugningsluften er 100 % adskilte, og det kan give en for lav luftfugtighed. Bygningsreglementet kræver nemlig, at der skal ventileres med en vis luftmængde, og da modstrømsveksleren ikke kan genvinde fugt, kan boligen især i de kolde perioder blive for tør.

Man har senere forsøgt at løse problemet med for tør luft med en såkaldt entalpiveksler, som kan genvinde både fugt og varme. Denne løsning er dog heller ikke optimal, da entalpiveksleren i samme ombæring reducerer varmegenvindingsgraden til mellem 60 og 80 %. Samtidig kan man ikke styre fugtgenvindingen uden at skulle øge/sænke luftmængden.

Løsningen på disse udfordringer er rotorveksleren, som både giver en kontrolleret fugtgenvinding og en høj varmegenvindinsgrad.

Læs hele artiklen HER.