Genvex forbereder gradvis genåbning

Genvex er, ligesom resten af Danmark, begyndt at forberede en gradvis og kontrolleret genåbning af virksomheden. Vi følger alle myndighedernes anbefalinger for at sikre, at genåbningen sker ansvarligt, og vi er stadig meget opmærksomme på at minimere risikoen for smittespredning.

Vores produktion og vareforsendelser vil opretholde normal drift, og vi gør vores bedste for at imødekomme vores forpligtelser overfor vores kunder. Dog kan uregelmæssigheder opstå i den kommende tid, hvilket vi håber, vores kunder og samarbejdspartnere vil have forståelse for.

Vores interne salgsafdeling er almindeligt bemandet og sidder klar til at besvare henvendelser, spørgsmål og almindelig support via vores mail: salgogsupport@genvex.dk eller hovednummer: 73532700.

Endelig glæder vi os over igen at kunne modtage og besøge kunder og samarbejdspartnere. Alle besøg og møder skal naturligvis følge – de til enhver tid gældende – retningslinjer og henstillinger fra sundhedsmyndighederne – ligesom alle individuelle virksomhedsregler naturligvis vil blive efterlevet.

Vi følger udviklingen løbende, hvorfor nye tiltag eller retningslinjer kan opstå.