Følerplacering på vekslere

Følerplacering på veksleren i et ventilationsanlæg er vigtig for at sikre den optimale varmegenvindingsgrad og give korrekte resultater i en energiberegning.

Hvorfor er placering af temperaturføleren vigtig?
Temperaturføleren måler temperaturen på den omgivende luft i ventilationsanlægget. Følerens primære funktion er, at sørge for at veksleren ikke iser til, når temperaturen udenfor falder til under frysepunktet. Sker dette, vil veksleren ikke kunne leve op til sin normale varmegenvindingsgrad, og du vil derfor blive ”straffet” under energiberegningen af boligen.

Den optimale placering for temperaturføleren er altid på afkastsiden, dvs. den side, hvor luften bliver ført ud af boligen, dvs. afkastsiden. Sidder føleren placeret FØR varmegenvindingen, dvs. på friskluftsiden, vil reduktionsfakoren blive markant højere.

Læs hele artiklen HER.