Fjernvarme til Horsens Statsfængsel

Vidste du, at for 10 år siden fik Horsens Statsfængsel fjernvarme lagt ind, og vi leverede de otte store fjernvarmestationer …

Fængslet har et areal på 23.000 kvm og havde før skiftet til fjernvarme et årligt varmeforbrug, som svarede til 170 parcelhuse eller 3.000 MWh. I 2022 brugte Fængslet 1.480 MWh – der er altså opnået en besparelse på 50 % af det årlige forbrug siden skiftet til fjernvarme i 2014.

Vi leverede dengang otte compactstationer fra 60 kW til 500 kW til produktion af varmt brugsvand og varme i Fængslet. Syv af de leverede fjernvarmeunits var Termix Compactstation VX, som er en komplet elektronisk styret og monteringsklar fjernvarmeunit til indirekte anlæg med direkte udtag til varmtvandsbeholder. Den sidste leverede compactstation var en Termix Compactstation VVX med indbygget vandvarmer og varmeveksler. Begge løsninger kombinerer effektivitet og høj sikkerhed med stor ydelse.

Fra 1853 til 2006 fungerede Fængslet i Horsens som et af Danmarks statsfængsler. I dag fungerer Fængslet som kulturinstition med museum, events, koncerter, overnatning, restaurant m.m.

Fjernvarmen til Fængslet bliver leveret af Fjernvarme Horsens.