Få mere ud af din bygning med digitale services

Michael Thode uddyber om digitale services i blogindlægget

Nye digitale services skaber mere værdi. Cloudbaseret services giver eksisterende systemer til bygningsautomatik m.m. et ekstra lag af intelligens. Det gør det markant nemmere at optimere driften, reducere omkostningerne og beskytte bygninger og anlæg.

Dagens og morgendagens systemer til bygningsautomatikenergistyring og power management er avancerede systemer, som forbinder et hav af enheder til en central server eller controller. Tilhørende software opsamler data og gør det muligt fra centralt hold at overvåge og styre de tekniske anlæg.

Med moderne teknologi kan bygningsejere og driftsansvarlige imødekomme de voksende krav om bæredygtige, effektive og modstandsdygtige bygninger.

Men det kræver stadig en ekstra indsats. Der skal hardware, software, it-kompetencer og ikke mindst menneskelig ekspertviden om bygningsdrift.
Uden dyb ekspertise, og uden computerkraft, kan man ikke udnytte det enorme potentiale, der er i at bruge data til at træffe de rigtige beslutninger og optimere driften.

Udfordringen: Tid og penge

Her står mange facility managere og andre driftsfolk overfor en udfordring: Teknologierne er til stede, men tid er en knap ressource, og budgetterne er stramme.
Det er ganske enkelt ikke muligt at investere i hverken flere medarbejdere eller mere it-udstyr til at trække reel værdi ud af de store datamængder, der bliver opsamlet fra bygninger og installationer.

Heldigvis kommer teknologien – igen – til hjælp. Med en ny generation af digitale services, som er baseret på en stærk kombination af cloudteknologier og menneskelig ekspertviden, bliver det markant nemmere at imødekomme kravene til fremtidens byggeri nu. Vel at mærke uden store anlægsinvesteringer.

Fra data til indsigt

De nye services omdanner data til reel indsigt, som facility managere kan handle ud fra. De giver eksisterende systemer til styring og overvågning af bygninger, installationer m.m. et ekstra lag af intelligens.

(….) Læs resten af blogindlægget på Schneider Electrics danske blog her