East Kilbride Badet i Ballerup Kommune øger ’smartness’ efter renovering

Den planlagte energirenovering af East Kilbride Badet fik et smart element, da Ballerup Kommune i samarbejde med Kuben Management, Build AAU og Schneider Electric DK valgte at afprøve principper om Smart Buildings ved samme lejlighed. De beregnede resultater lyder på reduceret CO2-udledning – ca. 80 ton om året, mere end 180.000 kr. i energibesparelser og en energiramme svarende til en ny svømmehal bygget efter BR18. Projektet er støttet af EUDP-midler bevilget af Energistyrelsen og udmønter sig bl.a. i en ny rapport, der detaljeret beskriver processen fra projektets første systemidé til den endelige udformning af anlægget. Find link til rapporten nedenfor. En kortere beskrivelse af projekt og resultater kommer i en artikel i HVAC-bladet den 10. marts.

Smart Building
Smart Building tankegangen blev realiseret ved, at East Kilbride Badet fik installeret solceller på TopDanmark Hallen og en luft/vand varmepumpe ved svømmehallen. Disse komponenter bliver på smart vis styret af CTS-anlægget. Ove Christen Mørck fra Kuben Management fortæller:

Solcellerne producerer strøm til at drive varmepumpen, som derefter afleverer varmen til forskellige varmebehov i East Kilbride svømmebad, dvs. enten svømmebassin, varmtvandsbassin, eller begge. Ved at styre varmepumpen intelligent får man det bedst mulige udbytte af systemet.

En intelligent styring af East Kilbride Badet opfanger varmebehovet i bassinerne og styrer opvarmning af vandet enten med varme fra varmepumpe eller fjernvarme. Når solcelleproduktionen er over et vist niveau, opvarmes bassinerne af varmen fra varmepumpen. Når begge bassiner har opnået den ønskede temperatur, øges denne i svømmebassinet med 0.5 °C, således at bassinet fungerer som varmelager. Når solcellernes produktion ikke er tilstrækkelig til at drive varmepumpen skiftes der til fjernvarme.

Svømmehallen set indefra før renoveringen (tv) og efter renoveringen (th).
Svømmehallen set indefra før renoveringen (tv) og efter renoveringen (th).

 

Hvis man arbejder med Smart Building principper herunder installation og integration af forskellige systemer, er det vigtigt at have for øje at de forskellige komponenter kan ’snakke sammen’. I East Kilbride projektet blev det erfaret, at de integrerede løsninger bestående af solceller, varmepumpe og vandbehandlingssystem havde forskellige former for IT-kommunikation. Derfor var en central del af projektet at samle kommunikation og distribution af data i den åbne CTS-platform. I fremtidige projekter anbefales det derfor at undersøge, hvordan de enkelte komponenters kommunikationsprotokoller kan integreres i én samlet platform og tillade en SMART-styring.

Fremtidsperspektiverne for at benytte sig af varmepumper i varmeforsyningen er relevant i takt med stigende afgifter og krav til CO2-reduktion.

I Danmark er der ca. 1.700 større idrætshaller og svømmehaller, som kan benytte sig af den demonstrerede løsning. På den baggrund er det samlede potentiale for reduktion af klimapåvirkning til at få øje på.

Ny rapport beskriver processen for implementering af Smart Building-principper i svømmehallen
Rapporten SOLCELLEDREVET VARMEPUMPE OG SMART ENERGILAGRING PÅ ENERGIRENOVERET SVØMMEHAL beskriver processen fra den oprindelige systemidé for installation af solceller og varmepumpe i forbindelse med energirenovering af East Kilbride Badet i Ballerup – herunder dispensationsansøgning vedrørende selskabsudskillelse for solcelleanlægget og ansøgning om nettoafregning af solcellestrøm – til den endelige udformning og de første målinger på anlægget.

Hent rapporten hér: https://kubenman.dk/media/3391374/solcelledrevet-varmepumpe-og-smart-energilagring-paa-energirenoveret-svoemmehal.pdf

Kontaktpersoner:
Dan Kjærulff, dku@balk.dk, +45 6092 7028 – Ballerup Kommune
Kent Nyberg, keny@kubenman.dk, +45 7222 6246 – Kuben Management A/S
Ole Balslev-Olesen, olba@kubenman.dk, +45 2040 0480 – Kuben Management A/S