Det Kongelige Teater skærer næsten en tredjedel af strømforbruget med Schneider Electrics PME-system

Energieffektivisering er en hjørnesten i Det Kongelige Teaters bæredygtighedsstrategi, men med en bygningsmasse på over 96.000 kvadratmeter fordelt på Operaen, Skuespilhuset og Gamle Scene manglede teaterets driftsafdeling overblik over, hvor energioptimeringen kunne løftes yderligere.

For den optimale løsning valgte Det Kongelige Teater i 2017 at installere Schneider Electrics Power Monitoring Expert-system (PME) til at overvåge deres energiforbrug – en løsning der siden har spillet en afgørende rolle i at nedbringe deres strømforbrug med næsten en tredjedel.

”Med PME-systemet fra Schneider Electric har vi løftet vores energioptimering til højder, som jeg ikke turde forestille mig for blot et par år siden.”  

Sådan opsummerer Søren Nylin, der er bygnings- og driftschef i Det Kongelige Teater, erfaringerne med brugen af Schneider Electrics PME-system. Den prisvindende software er et effektivt og skalerbart digitalt redskab til at fjernovervåge strømforbrug og andre energiformer i bygninger.

For Det Kongelige Teater har PME-systemet siden 2017 bidraget til at nedbringe deres strømforbrug med næsten en tredjedel – en optimering så markant at kulturinstitutionen allerede nu har realiseret en stor del af deres energibesparingsmål for 2050.

”Selvom energieffektivisering altid har stået højt på vores agenda i Det Kongelige Teater, var vi udfordret af, at vi manglede overblik over, hvor der gik strøm til spilde, og hvor vi kunne iværksætte nye energibesparende initiativer. Lige præcis dét overblik har PME-systemet givet os. Fjernovervågningen gør os nemlig i stand til nemt og præcist at se, hvor og hvornår der bruges strøm i vores bygninger, hvor meget strøm der bruges, og hvor meget der går til spilde. Samtidig leverer systemet en ugentlig, detaljeret rapport over vores strømforbrug. Alt dette gør vores arbejde med energieffektivisering langt mere effektivt,” siger Søren Nylin.

Store besparelser

PME-systemet har gjort driften af Det Kongelige Teaters 96.000 kvadratmeter bygningsmasse intelligent og overskuelig på samme tid.

”Den grønneste og billigste energi er den, man ikke bruger. Derfor handler det om at bruge den klogt og effektivt, og vi er glade for, at vi kan hjælpe Det Kongelige Teater med at løfte deres energioptimering til gavn for både deres egen økonomi og klimaet,” siger Michael Thode Sørensen, der er Account Manager i Schneider Electrics EcoStruxure Power-division.

For Søren Nylin har PME-systemet været en øjenåbner og en saltvandsindsprøjtning til hans driftsteam.

”PME-systemet har gjort os i stand til at finde og lukke hullerne i vores strømforbrug. Vi har blandt andet fået øjnene op for, at vi i lang tid har haft et relativt højt energiforbrug i bygninger uden for åbningstid. Det er utrolig tilfredsstillende at have de digitale muskler til at målrette energioptimeringen så konkret. For os er hver en krone, der spares på energiregningen, en krone mere til at skabe kunst med,” siger Søren Nylin.

Gæster og medarbejdere inddrages  

En sidegevinst ved PME-systemet er, at det gør Søren Nylin og hans driftsteam i stand til at informere både gæster og ansatte om, hvor meget energi der spares via de energieffektiviserende tiltag. Det sker via infoskærme, der også bruges til at få de ansatte til at tænke over energi og sparevaner.

”Det er fantastisk, at vi både kan fremvise vores gode business case til gæsterne, mens vi samtidig kan ”nudge” vores ansatte til at tænke over deres energiforbrug, når de er på arbejde. Før PME-systemet var det svært at dokumentere energibesparelser, hvor det nu sker helt automatisk. Vi er stadig i gang med at udrulle denne del af systemet flere steder i vores bygninger, men allerede nu kan vi se, at visualiseringen af både vores forbrug og besparelser har en positiv effekt,” siger Søren Nylin.

Et kæmpe potentiale

På trods af de store energimæssige og økonomiske besparelser som Det Kongelige Teater allerede har med PME-systemet, er den samlede udrulning af systemet endnu ikke fuldendt, og der venter således stadig mange værdifulde energibesparende tiltag ude i horisonten for kulturinstitutionen.

”PME-systemet er omkring 65 procent udrullet i Det Kongelige Teater indtil videre, så det er virkelig imponerende, hvor meget det allerede har hjulpet dem i deres energioptimering. Det er en tydelig indikator for, hvor stor værdi der ligger i at energieffektivisere,” siger Michael Thode.

Søren Nylin glæder sig over fremtidsudsigterne med PME-systemet og understreger, at der stadig er hårdt arbejde forude.

”Man kan sammenligne PME-systemet med et detaljeret landkort, der med tiden bliver større og større. For hver eltavle vi tilkobler systemet, får vi større indsigt i vores energiforbrug og hvor vi skal iværksætte nye initiativer. Det er meget motiverende. Min eneste anke er faktisk, at vi ikke fik implementeret PME-systemet tidligere,” siger Søren Nylin.

Nye energiformer skal tilkobles systemet

PME-systemet kan overvåge alle energiformer så længe, der er en måler involveret. I tillæg til strøm kan systemet også overvåge fx vandforbrug, og det er bestemt ikke gået Søren Nylins næse forbi.

”Vi er utrolig glade for de ekstra digitale muskler, vi har fået med PME-systemet og hvorfor stoppe med at overvåge vores elforbrug? Vi kigger bestemt ind i, at vi på sigt også får tilkoblet vores vandforbrug til PME-systemet, så vi kan finde endnu flere områder, hvor vi kan optimere vores ressourceforbrug,” siger Søren Nylin.

Kundefordele  

  • Detaljeret indsigt i elforbrug
  • Enkel udpegning af indsatsområder for energieffektivisering
  • Strømbesparelse på næsten en tredjedel på seks år – en optimering så stor at Det Kongelige Teater allerede nu har realiseret en markant del af deres energisparemål for 2050.
  • Store økonomiske og CO2-mæssige besparelser
  • Omfattende supportpakke fra Schneider Electric
  • Mulighed for at give gæster og ansatte indsigt i energiforbrug og besparelser via visuelle oversigter
  • Mulighed for at opkoble nye energiformer til PME-systemet

Lær mere om løsningen her, og kom godt i gang med digitalisering af din virksomhed!