Danskerne aner ikke, at de kan få tilskud til at energioptimere boligen

Thomas Andersen

Over halvdelen af de danske boligejere kender ikke til en støtteordning, som skal få flere til at energioptimere deres hjem. Det er et problem, hvis vi skal nå de nye ambitiøse klimamål, lyder det fra specialist i energioptimering hos Schneider Electric.

Den 25. juni 2019 – En ny undersøgelse fra analyseinstituttet YouGov* peger på, at mere end hver anden danske husejer ikke ved, at de kan få økonomisk støtte til at energioptimere deres bolig. Og det er paradoksalt, hvis Danmark skal leve op til klimamålene i Paris-aftalen og ikke mindst den kommende regerings ambitiøse klimaudspil om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030, lyder det fra Thomas Andersen, der er Vice President i Schneider Electric, der er specialist i energioptimering.

”Bygninger står for 40 procent af det samlede energiforbrug i EU, hvilket viser, at der virkelig er noget at komme efter, hvis vi sætter ind på energioptimering af vores boliger. Skal det lykkes os at nå i mål med klimaaftalerne, så er det nu, vi skal handle, og et nemt sted at starte er at øge kendskabet til tilskudsordningen, som allerede er etableret,” siger Thomas Andersen fra Schneider Electric.

De fleste danskere kender til håndværkerfradraget, som er en ordning, der giver mulighed for at spare på udgifter på f.eks. arbejdslønnen til håndværkere, når du renoverer egen bolig. Men det samme gør sig ikke gældende for energi-støtteordningen. Den nye undersøgelse viser, at kun 41 procent af de 1.201 adspurgte boligejere har kendskab til denne ordning, hvor du kan søge tilskud til dine energirenoveringsprojekter gennem en række udvalgte energiselskaber. Ordningen betyder i praksis, at du kan få et kontant tilskud, hvis du f.eks. efterisolerer din bolig eller udskifter en varmekilde.

Energioptimering af bolig
Få økonomisk støtte til at energioptimere din bolig

”For mange er det en stor økonomisk post at investere i et grønnere hjem, og prisen alene kan afholde mange. Energitilskuddet er derfor langt hen ad vejen et rigtig godt tiltag,” siger Thomas Andersen fra Schneider Electric.

Tilskudsordningen stammer helt tilbage fra december 2016, hvor energiselskaberne forpligtede sig til at reducere energiforbruget hos slutbrugerne. Derfor yder de tilskud til energibesparende tiltag både hos private og erhverv, men det er ikke for alvor lykkedes at udbrede kendskabet til ordningen.

”Det er en skam, at vi ikke er kommet længere. Tilskudsordningen har eksisteret i tre år nu, og under halvdelen af boligejerne kender til den. Som branche skal vi blive bedre til at sprede budskabet om ordningen, og energiselskaberne bør se på, om det kan gøres nemmere og smartere at søge om tilskud, så vi kan få flere til at investere i grønne og miljøvenlige energiløsninger,” siger Thomas Andersen fra Schneider Electric.

* Der er i alt gennemført 1201 CAWI-interview med danskere i alderen 18+ år som bor enten i andels- eller ejerbolig i 2019.