Camfil A/S

Camfil offentliggør sin bæredygtighedsrapport for 2018 med fokus på produkter med høj ydeevne

I mere end et halvt årti har Camfil haft fokus på produkter med høj ydeevne og lavt tryktab. Lavt tryktab er vigtigt i luftfiltrering, idet det hænger direkte sammen med den energimængde, der kræves for at skubbe luft gennem et filter. Camfil udarbejder frivilligt en bæredygtighedsrapport for at markere disse fordele i tråd med CamfilCairing, et internt program, der fremmer lokal bæredygtighed og udøvelse af virksomhedens sociale ansvar (CSR) samt god virksomhedstone på tværs af alle de kontorer og områder, som Camfil dækker.

Oplysningerne i 2018-rapporten omhandler fortrinsvis, hvordan Camfils filtre indvirker på miljøet, men der er også en større tilgang til bæredygtighed internt i virksomheden, hvor Camfil gennemgår sin rolle som arbejdsgiver samt arbejdsvilkårene hos leverandører, distributører og kunder for at værne om menneskerettighederne, overholde handelsbestemmelserne og bidrage til forebyggelse af korruption.

I 2018 havde Camfil endnu et godt år med vækst i alle regioner og forretningsområder. I løbet af året forberedte Mark Simmons sin overgang til direktørposten, hvor han afløste Alan O’Connell som CEO den 1. januar 2019.

»Ud over at bæredygtighed er virksomhedens kerne, ser vi den også som en konkurrencemæssig fordel. Vi kan adskille os fra konkurrenterne ved at levere produkter med bedre ydeevne og lavere tryktab«, fortæller Mark Simmons, CEO. »Tryktabet hænger direkte sammen med ventilatorernes energiforbrug i de luftbehandlingsenheder som bruges i ventilationssystemer i bygninger, hvor vores filtre typisk installeres, så et lavere energiforbrug sparer kunden for omkostninger og har positiv indvirkning på miljøet«.
Rapporten indeholder artikler og forskningsstudier omkring alle aspekter af Camfils initiativer inden for bæredygtighed på linje med FN’s målsætninger for en bæredygtig udvikling, herunder Sundhed og trivsel, Anstændige jobs og økonomisk vækst, Bæredygtige byer og lokalsamfund samt Ansvarligt forbrug og produktion.

»Hos Camfil leverer vi et produkt, der ofte skiftes, hvilket tvinger os til at levere filtre med færrest mulige konsekvenser for miljøet. Der gives i denne rapport flere eksempler herpå, såsom reduktion af filterrammers miljømæssige påvirkning ved at skifte til genformalet plast«, siger Erik Markman, CMO og Group Sustainability Officer. »Ren luft er vores passion, og vi mener, det bør være en menneskerettighed. Synes I ikke også det?«

Du kan læse hele rapporten, herunder et interview med Alan O’Connell og Mark Simmons, på vores hjemmeside: https://www.camfil.com/da-dk/about-us/sustainability/sustainability-report-2018