Bygningsautomatik hjælper sygehuse i krise

Irina Lindquists blogindlæg om bygningsautomatik i sygehuse

Tekniske opgraderinger af bygningsinstallationer og bygningsautomatik altså CTS eller BMS kan give store gevinster på sygehuse. Digitalisering med bedre muligheder for fjernovervågning og datadrevet indsigt er oplagte områder, hvor der kan høstes lavthængende frugter i form af øget fleksibilitet, bedre tilpasningsevne og højere driftssikkerhed.

Sygehuse verden over er under stort pres, og den globale krise har understreget hvor vigtigt det er, at sygehusene har de fornødne beredskabsplaner til at tilpasse deres drift i krisetider.

Mange, hvis ikke alle, har beredskabsplaner i et eller andet omfang. Men desværre er det langt fra altid, at den tekniske del af driften er tænkt ind i de planer.

Og det er ærgerligt, for de tekniske bygningsinstallationer spiller en afgørende rolle i hvor godt rustet et sygehus er til at omstille sig og klare sig gennem pludselige, langvarige kriser som fx coronapandemien.

I Schneider Electric arbejder vi hver eneste dag med at levere rådgivning og løsninger til sygehuse over hele verden, og vores erfaringer viser, at der ofte mangler sammenhæng mellem det kliniske beredskab og de tekniske installationers tilstand. Den tekniske infrastruktur er ganske enkelt ikke blevet opgraderet i takt med beredskabsplanerne.

Ældre sygehuse – ældre installationer – ældre bygningsautomatik

Det gælder også i Danmark, hvor flere nye supersygehuse ganske vist er under opførelse. Men vi har også et antal ældre sygehuse – med tilsvarende ældre, tekniske installationer og bygningsautomatik. Hvis de svigter på et kritisk tidspunkt, eller hvis de ikke kan understøtte ændrede krav til driften i krisetider, kan det gå ud over patientsikkerheden.

Den nok mest velkendte problemstilling er udfald i den elektriske forsyning, som i værste fald kan være livstruende, især på intensivafdelinger og operationsstuer. Det samme gælder, hvis et CTS-anlæg eller BMS svigter.

Der er store gevinstner at hente ved at opgradere…. 

Læs resten af vores Healthcare Segment Manager, Irina Lindquists blogindlæg her: https://blog.se.com/dk/healthcare/2021/02/02/infrastruktur-og-bygningsautomatik-har-betydning-for-sygehusene/