Bæredygtighed er et strategisk valg

At være “grøn” er ikke blot noget, der ser godt ud på virksomheders image – det er et krav fra kunder, forbrugere og myndigheder. I Schneider Electric er bæredygtighed et strategisk valg, og med vores Green Premium-mærkede produkter gør vi det nemmere for vores kunder at agere bæredygtigt.

 

Morgendagens vindere er de virksomheder, som arbejder målrettet med bæredygtighed. Dem, som kan dokumentere miljøpåvirkningen af deres produkter, løsninger og den overordnede drift af deres virksomheder.

Årsagen er simpel: Kunder, forbruger og myndigheder stiller øgede krav til deres leverandører. De kræver grønne løsninger og bæredygtig drift – og deres forventninger og krav vil blive ved med at udvikle sig.

I Schneider Electric er bæredygtighed et strategisk valg, og vi har investeret massivt og arbejdet målrettet med det i mange år. Et af resultaterne er, at Schneider Electric i 2021 blev kåret som “Verdens Mest Bæredygtige Virksomhed” af det anerkendte Global 100-indeks fra organisationen Corporate Knights.

Det er en anerkendelse, som forpligter, og den forpligtelse tager vi gerne på os. Vi kan og skal nå endnu længere. Ikke fordi fine, internationale anerkendelser er målet i sig selv, men fordi vi som en betydende aktør gerne tager medansvar og går foran med et godt eksempel.

 

LÆS OVERBLIKKET: Green premium har mange fordele. Hvor mange af dem udnytter I?

 

Green Premium – bæredygtige produkter på et nyt niveau

Her er vores Green Premium-mærke et helt centralt element. Når et produkt fra Schneider Electric bærer mærket Green Premium, er det en garanti for, at produktet lever op til de strengeste miljøkrav (og ofte overgår dem).

Green Premium er også garanti for, at produktet er med til at øge bæredygtigheden ude i de installationer og løsninger, vores kunder leverer til deres slutkunder.

Det handler nemlig ikke kun om, hvordan og med hvilke materialer Schneider Electric har fremstillet det pågældende produkt, men i høj grad også om produktets energimæssige ydelse, når det er taget i brug.

Men Green Premium tager bæredygtigheden flere skridt videre. Mærket letter dokumentationsbyrden markant for vores kunder, og styrker deres muligheder for at opnå højere miljøcertificeringer i projekter som fx bygninger.

Sidst, men ikke mindst, er Green Premium-produkter fra Schneider Electric designet og konstrueret med en cirkulær tilgang til produkternes samlede miljøpåvirkning i hele deres levetid, hele vejen fra vores fabrik til kundens installation og i sidste ende (måske) genbrugspladsen.

Det betyder mere konkret, at produkterne er udviklet og bygget til at have en meget lang levetid, til at blive renoveret og brugt på ny, og til i sidste ende at de kan blive bortskaffet på miljømæssigt forsvarlig vis.

 

Korte facts om Green Premium

  • Produceret uden brug af giftige og skadelige materialer
  • Energieffektivitet i topklasse
  • Lavt CO2-aftryk i både fremstilling og drift
  • Lever op til, og er ofte foran, nuværende og kommende regulering og lovgivning
  • Designet ud fra en cirkulær tilgang til miljøet: Lang levetid, kan repareres, renoveres og bortskaffes forsvarligt
  • Fuld sporbarhed – online adgang til detaljeret miljøprofil 24/7/365

 

Det er værd at bemærke, at Green Premium i sig selv ikke er en dugfrisk nyhed fra Schneider Electric. Vi har nemlig haft Green Premium-mærkede produkter i vores sortiment i flere år.

Men som i alle andre aspekter af vores arbejde med bæredygtighed er Green Premium i konstant udvikling, og i dag bærer langt størsteparten af Schneider Electrics produkter det grønne mærke.

Det er vi stolte af, fordi vi med Green Premium ønsker at gøre det nemt for vores kunder – og deres kunder – at træffe det bæredygtige valg. Vi er nemlig overbeviste om, at bæredygtighed er et strategisk valg for alle.