Åbne transportsystemer for mere effektiv transport | AO.dk

Med en stadigt stigende bevidsthed om behovet for mere bæredygtige transportløsninger rejser også bygge- og installationsbranchen vigtige spørgsmål om effektivitet og miljøansvar. Ved at gøre brug af åbne transportsystemer og elektrificering har AO ikke blot formået at sænke sin CO2-udledning, men også at optimere leveringstider og -effektivitet.

Det er en udfordring for bygge- og installationsbranchen, at der ofte forekommer unødvendig transport. En del af årsagen er, at for mange leverandører af bygge- og installationsvarer ikke kører med ”åbne transportsystemer”, og det medfører, at alt for meget luft transporteres, hvor der kunne være varer i stedet.

Et åbent system betyder, at mange forskellige virksomheders varer bliver transporteret på den samme lastbil. Fylder den ene virksomhed ikke lastbilen op, så fyldes den op af varer fra andre virksomheder.

AO benytter åbne transportsystemer, og det muliggør, at flere virksomheders varer kan transporteres på samme lastbil og det minimerer unødvendig transport.

“Vi har Danmarks største butiksnet blandt grossisterne i vores branche og når lastbilerne alligevel kører, er der ingen grund til, at der ikke er varer med fra andre. Vi håber, at flere i branchen vil køre med åbne systemer ligesom os, da det er sund fornuft og vil spare på CO2’en.”, udtaler Kim Kristensen, logistikchef i AO.

Til trods for at virksomheder kan spare både CO2 og omkostninger, foretrækker flere stadig at køre i lukkede systemer med kun deres egne varer på bilerne. I følge Danske Fragtmænd fortsætter mange virksomheder med denne praksis af tradition og sikkerhedsmæssige årsager.

AO har valgt at bruge Danske Fragtmænds åbne distributions set-up, fordi de i fællesskab har skabt et stærkt samarbejde om flere forskellige distributionsløsninger.

Det gode samarbejde betyder, at AO ikke ser det som et kontroltab at køre med et åbent system. Fordelene ved den åbne løsning inkluderer fulde lastbiler, kortere afstande mellem leveringssteder og færre tomme kilometer.

Derudover håndterer det åbne set-up effektivt sæsonudsving, en udfordring som er mere kompleks i lukkede systemer. Tendenserne viser dog, at flere virksomheder grundet den kommende vejafgift i 2025 og et øget fokus på bæredygtighed, nu overvejer åbne løsninger.

For AO stopper det ikke ved et åbent system: ”Flere og flere af vores straksleveringer køres med elbiler, og vi skal hele tiden være på forkant med at elektrificere så meget af vores transport som overhovedet muligt. Kan man få leveret sin vare på en time med el, så bliver det ikke bedre – og det leverer vi i mange tilfælde i dag. I fremtiden vil vi gerne have, at alle vores leveringer sker med grøn strøm.”, afslutter Kim Kristensen.

Sådan kommer du i gang med et åbent system

  • Få dialog om de logistikløsninger, der styrker din virksomhed i markedet.
  • Afdæk krav, målsætninger og KPI’er i samarbejdet.
  • Udveksl valide forsendelsesdata til udarbejdelse af setup og prisforslag.
  • Gennemfør et grundigt implementeringsarbejde for en succesfuld opstart og et stærkt samarbejde.