3 tips til maksimal værdi, når du bygger nyt eller renoverer

Der kan være store gevinster ved at tænke systemet til bygningsstyring tidligere ind i et byggeprojekt. Her er tre gode råd til bygherrer, der skal i gang med bygge nyt eller renovere eksisterende bygninger.

Systemet til bygningsstyring (også kaldet BMS eller CTS) har stor betydning for det langsigtede afkast af investeringen, når man skal i gang med et nybyggeri eller en gennemgribende renovering.

Men det er ikke altid blandt de første faktorer, en bygherre tager med i sine overvejelser. Og det er en skam, for et moderne og velfungerende system til bygningsstyring byder på mange muligheder for værdioptimering.

I gamle dage var bygningsstyringssystemer mere eller mindre en standard hyldevare, hvor de forskellige systemer kunne cirka det samme – primært varme, køl og ventilation. I dag er det ofte et udviklingsprojekt, når vi leverer et system til en ny eller nyrenoveret bygning, hvor løsningen bliver skræddersyet til bygherrens ønsker og behov.

Mulighederne er mange, og nøglen til at opnå maksimalt afkast af investeringen er at gøre sig nogle overvejelser tidligt i projektfasen. Her er tre tips til bygherrer:

1) Tænk helhedsorienteret
Et velfungerende bygningsstyringssystem har afgørende betydning for mange faktorer, som påvirker bygningens totaløkonomi. Energiforbrug, løbende driftsomkostninger, indeklima, brugernes tilfredshed, sundhed og produktivitet samt bygningens egen sundhed – og dermed værdi efter mange års brug.

2) Spørg en eller flere leverandører til råds – tidligt!
Udviklingen af systemer til bygningsstyring følger den generelle, teknologiske udvikling, og nye teknologier som IoT og konstant overvågning samt analyse i cloud’en’ flytter grænserne og skaber nye muligheder. Ved at tale med en eller flere leverandører tidligt i projektfasen bliver du opdateret på den seneste udvikling og kan træffe dine valg på et oplyst grundlag.

3) Invester i kvalitet og en bedre bundlinje
Selvfølgelig findes der løsninger i mange forskellige prisklasser, men pris og kvalitet hænger som bekendt sammen. Husk, at investeringen i et ordentligt system er minimal sammenlignet med, hvad det koster at drive bygningen i mange år fremover.

Netop fordi et velfungerende bygningsstyringssystem bidrager markant til en bedre bundlinje i bygningens samlede levetid, kan det betale sig at investere i kvalitet fra begyndelsen.