Styropack A/S

Styropack – Styrker teamet for udvikling af isoleringsløsninger til HVAC

Søren Ahrenfeldt (35 år) er allerede faldet godt til i udviklingsafdelingen hos Styropack, hvor han siden 1. december 2016 har arbejdet med udvikling af kundetilpassede isoleringsløsninger til bl.a. HVAC industrien i Danmark. Søren har erfaring med udvikling – og designopgaver indenfor energioptimering fra stillinger som udviklingsingeniør hos bl.a. Velux og Siemens Windpower.

I det daglige indgår Søren i et team af kompetente produktudviklere i Danmark og Holland, hvor aktivitetsniveauet afspejles i den stigende efterspørgsel efter energibesparende produktløsninger indenfor fjernvarme og ventilation. Styropack og Synbra-koncernen samarbejder allerede med mange af de toneangivende HVAC producenter i Europa, og flere af produktløsningerne blev præsenteret på ISH messen i marts.

Design for Manufacturing og indsigt i kundens behov

Søren har travlt med at udvikle nye innovative løsninger til HVAC kunder, og som han siger: “Udvikling af løsninger til HVAC branchen er særligt udfordrende – fordi der er så mange grænseflader og forhold at tage højde for: Slutkunden, lovgivningen, materialet, værdikæden, samarbejdspartnere for blot at nævne nogle stykker. Men det er jo enhver udvikler og designers drøm at arbejde med et fleksibelt og værdiskabende materiale som EPP og vores samarbejde på tværs af koncernen er en god støtte i det daglige arbejde også”!

Søren Ahrenfeldt, Udviklingsingeniør
Søren Ahrenfeldt, Udviklingsingeniør

I mange af de isoleringsløsninger Styropack udvikler til HVAC branchen indgår materialet EPP (ekspanderet polypropylen). EPP materialet har en høj u-værdi og en fleksibilitet, der muliggør konstruktion af selv komplekse detaljer og overflader i eksempelvis et kabinet til et en fjernvarmeunit. ”Man kan godt sige, at EPP ’disrupter’ HVAC branchen, fordi den kan erstatte det traditionelle kabinet i stål eller aluminium, som Søren udtrykker det” .
Fleksibiliteten i det formstøbte EPP materiale muliggør fiksering af kabler og ledninger, således der kan spares en del timer i vores kunders montageprocesser. Eller som Søren Ahrenfeldt slutter: “Vi tænker også Design for Manufacturing (DFM), når vi rådgiver og udvikler isoleringsløsninger sammen med vores kunder”.

Kontakt os for mere information her http://styropack.dk/salg-logistik/