METRO THERM A/S

METRO ECO brugsvandsveksler

METRO ECO er en energieffektiv brugsvandsveksler
til 1-3 lejligheder. Altid klar til at levere
brugsvand i den ønskede temperatur.

Brugsvandsveksleren er fremtidssikret og opfylder de
skærpede krav til lavere fremløbstemperatur.
Regulering af brugsvandstemperaturen styres af
termostaten uafhængigt af fremløbstemperatur og
differenstryk. Når tapningen er slut, lukker ventilen med
det samme, hvilket minimerer risikoen for tilkalkning af
veksleren.

• PLUS lavtemperaturveksler
• Nem installation og service – konverterbar med
de fleste brugsvandsvekslere på markedet
• Stabil forsyning af varmt brugsvand
• Effektiv også ved lavt differenstryk
• Energibesparende og mindre tilkalkning
• Overholder DS452 om reduktion af varmetab
• Forsyner 1-3 lejligheder
• Minimalt vandspild
• Præcis temperaturregulering

Læs mere om METRO ECO

Læs flere nyheder på METRO THERMs profiler på Facebook og LinkedIn