METRO THERM A/S

Har du husket at sommerlukke dit fjernvarmeanlæg?

Hvis du slukker for varmen på dit fjernvarmeanlæg om sommeren, sparer du både på varmekontoen og i CO2-regnskabet. Og det tager kun 5 minutter.

Når sommeren kommer, slukker de fleste af os for varmen på radiatorerne. Men der cirkulerer alligevel vand rundt i varmerørene. Det betyder, at du bruger fjernvarmevand og strøm – og altså penge – til ingen verdens nytte.

På dit fjernvarmeanlæg kan du hurtigt og enkelt slukke for den del af fjernvarmen, der går til radiatorer og gulvvarme. Og du vil stadig have masser af varmt vand i vandhanen.

Fordele ved at sommerlukke

Ifølge HOFOR og Energitjenesten kan en gennemsnitlig parcelhusfamilie spare 3-5 % af deres varmeforbrug ved at lukke ned for varmen om sommeren. Det svarer årligt til omkring 100 kg CO2 og en besparelse på 500-1.000 kr. pr. familie afhængigt af prisen på fjernvarme, der hvor man bor.

Når fjernvarmevandet cirkulerer i rørene uden at blive brugt i radiatorerne, er det dårligt afkølet, når det sendes retur til fjernvarmeværket. Det kan udløse en merafgift hos dig som fjernvarmekunde – og omvendt kan kunderne få en bonus, hvis de har en god afkøling på fjernvarmevandet.

Sådan sommerlukker du dit fjernvarmeanlæg

  1. Åbn fjernvarmeunitten og find sommerventilen, som du lukker. Står der ikke ’sommerventil’ nogen steder, kan du lede efter en ventil med et gult håndtag eller et gult klistermærke. Så har du lukket for varmen til radiatorerne og gulvvarmen.

 

  1. Sluk for cirkulationspumpen og for kontakten på væggen. Nu bliver der ikke pumpet mere vand rundt i rørene. Cirkulationspumpen har ikke godt af at være lukket for længe, så tænd kortvarigt – 10 sekunder – en gang om måneden.

Har du en nyere fjernvarmeunit med vejrkompensator, lukker den selv ned, når vejret bliver varmt nok.

Hvornår skal du ikke sommerlukke for varmen

Når et hus ikke bliver varmet op, kan der være risiko for fugt. Hold øje, og husk at lufte godt ud. Hvis der bliver for fugtigt i nogle rum, bør du tænde for varmen igen. Det kan fx være:

  • Hvis sommeren er kold
  • Hvis kælderen normalt varmes op for at undgå fugt
  • Hvis badeværelset er afhængigt af gulvvarme for at tørre.

Hvis du har en fjernvarmeunit med vejrkompensator, kan du undgå den automatiske sommerlukning ved at sætte indstillingen til ’Komfort’.

Har du set vores nyeste fjernvarmeunit – det er markedets tyndeste 

Følg os på Facebook

Følg os også på LinkedIn