METRO THERM A/S

Er du klædt på til de stadigt flere fjernvarmeanlæg i DK?

Som installatør møder man ofte et fjernvarmeanlæg i sine kunders bryggers – 2 ud af 3 husstande er koblet på et fjernvarmenet, og der kommer stadigt flere til. Kom på kursus og bliv opgraderet inden for fjernvarmedimensionering, indstillinger mv.

Good, better, the best concept
Good, better, the best concept

Kunderne kræver den bedste løsning
For at kunne tilbyde dine kunder de bedste og mest energirigtige løsninger inden for fjernvarme, skal du naturligvis være opdateret. Men det kan være sin sag, dels at komme i gang med fjernvarme, hvis man er lidt rusten eller aldrig helt har fået sat sig ind i det, og dels efter de nye Energimærkningsordning er trådt i kraft – for hvad betyder det for kundens løsning? Der er mange ting man skal forholde sig til:

– Giver det lige god afkøling af fjernvarmevandet med en beholder som med en brugsvandsveksler? Og hvad er fordele og ulemper ved de to løsninger, og hvad med energimærkningen?
– Skal der være 1 eller 2 sikkerhedsventiler på en fjernvarmeunit, som er installeret i fjernvarmeområder, hvor temperaturen maks. kan blive 110oC?
– Er et anlæg med store gamle støbejernsradiatorer velegnede til at kunne opnå en god afkøling af fjernvarmevandet?

Vær sikker på, at du er helt opdateret
Kan du også være i tvivl, om du er helt opdateret, så er der nu råd at hente. Seniorkonsulent Uwe Hansen underviser på en række kurser om fjernvarme i foråret i samarbejde med METRO THERM. Uwe har mere end 40 års erfaring med fjernvarmeanlæg, både “i marken”, som underviser og konsulent på Teknologisk Institut og som censor ved FjR Ordningens certifikatgivende prøver.

Der er 3 typer kurser, alt efter hvor erfaren du er med fjernvarme.

Fjernvarmekursus 1 – om dimensionering af anlæg, gennemgang af normkrav, effekt og ydelse samt praktiske forhold
Reguleringsautomatik – om indstilling af selvvirkende og elektronisk varmeregulering samt gennemgang af styringer
Dimensionering af fjernvarmetilslutningsanlæg – beregning af effekt, flow og tryktab i eksisterende mindre anlæg, samt vurdering af ventildimensioneringen

Alle kurser veksler mellem teori og praktik, så man kan få praktikken i hænderne efter den teoretiske gennemgang.
Kurserne holdes i Helsinge, Haderslev og Århus, og der er en egenbetaling på kr. 400.
I Helsinge og Haderslev er indlagt en rundvisning sidst i programmet på den aktuelle fabrik, så det er muligt at få et indblik i produktionen af units (Haderslev) og beholdere (Helsinge).

Læs mere og tilmeld dig på METROTHERM.dk

Kursusbeskrivelser

Fjernvarmekursus 1 – dimensionering af anlæg op til 50 kW
• Normkrav til fjernvarmeunits, effekt og ydelse samt praktiske forhold
• Forsyningsselskabernes krav til fjernvarmeunits
• Hvordan vælger man units, der giver de mest optimale driftsbetingelser i forhold til geografiske områder, og det aktuelle anlæg.
• Fordele og ulemper med veksler og beholderløsninger.
• Automatik til optimal regulering af vekslere og beholdere
• Betydning af dimensionering og indregulering for optimal afkøling af fjernvarmevandet
• Den nye Energimærkningsordning – hvilken betydning har den for fjernvarmeløsninger

Reguleringsautomatik
(forudsætter FJK1 eller tilsvarende kendskab)
• Hvilken betydning har varmereguleringen for samspillet mellem anlægsdimensionering
• Design af anlæg til bygningsopvarmning og brugsvandsopvarmning.
• Valg af selvvirkende og elektronisk varmereguleringsautomatik til fjernvarmeforsynede anlæg.
• Indstilling til optimal drift, god komfort samt god afkøling af fjernvarmevandet.
• Gennemgang af bla. Danfoss ECL110 og 210 styring.

Dimensionering af fjernvarmetilslutningsanlæg
(forudsætter FJK1 eller tilsvarende kendskab)
• Hvordan dimensioneres ventiler og øvrige komponenter i mindre anlæg for at give optimalt drift og afkøling af fjernvarmevandet.
• Beregning af effekt, flow og tryktab i eksisterende mindre anlæg til bygningsopvarmning og brugsvandsopvarmning.
• Tryktab i varmesystemer og komponenter
• Dimensionering af ventiler til regulering af tryk og temperaturer
• Design af anlægssystemer.